T'interessa

Què és?

Què és?

QUÈ ÉS HUI DESCANSA EL COTXE?

Hui Descansa el Cotxe (HDC)  és una campanya de la Generalitat Valenciana per a reforçar els actes de la Setmana Europea de la Mobilitat  (SEM) , que se celebren tots els anys del 16 al 22 de setembre amb l'objectiu de sensibilitzar als responsables polítics i a la ciutadania sobre les conseqüències negatives que té l'ús irracional del cotxe a la ciutat, tant per a la salut pública com per al medi ambient, i sobre els beneficis de l'ús de maneres de transport més sostenibles com el transport públic, la bicicleta i els viatges a peu.

La SEM va sorgir en diversos punts d'Europa en 1999 i a partir de l'any 2000 va comptar amb el suport de la Comissió Europea. Milers de ciutats, institucions i organitzacions socials participen cada any realitzant activitats per a promocionar la mobilitat sostenible i fomentant el desenvolupament de bones pràctiques i mesures permanents.

Espanya, des de fa molts anys, lidera la participació en la Setmana Europea de la Mobilitat.

Hui Descansa el Cotxe és una contribució a aquest moviment des de la Comunitat Valenciana: fomentar canvis en les pautes de mobilitat a la ciutadania gràcies a un missatge clar i contundent llançat des de les escoles cap a les llars; des de les perjudicades a mitjà i llarg termini (les generacions més joves) cap als responsables directes d'aquesta situació (les generacions adultes).

El lema de la campanya HDC 2022-2023 és: UNEIX-TE A LA PATRULLA M. En ella volem transmetre, als més joves i no tan joves, la importància de desplaçar-se quotidianament en maneres sostenibles, com poden ser la marxa a peu, amb bicicleta/patinet i en transport públic. Enfront de les alternatives anteriors el cotxe ha d'anar perdent protagonisme per raons de seguretat, congestió, contaminació de l'aire, soroll i equitat social.

En Hui Descansa el Cotxe no són els pares/mares els que indiquen als fills el que han de fer. Són precisament les generacions més joves, a través de la patrulla mobilitat (patrulla M), les que pretenen modificar la conducta de les persones adultes per a garantir un futur millor.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA MOBILITAT SOSTENIBLE?

Sobren les raons per a apostar per la mobilitat sostenible:

1. SALUT
Caminar i pedalejar redueixen les malalties cardiovasculars, l'estrés i milloren la qualitat del son i l'autoestima dels que aposten per la mobilitat activa.

2. CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
La pol·lució atmosfèrica causa cada any 800.000 morts prematures a Europa.

3. SOROLL
La Comissió Europea xifra en 10.000 les morts prematures motivades per la contaminació acústica.

4. CONGESTIÓ
Els embussos costen vora 50 milions d'euros a l'any en hores de treball perdudes, només a València.

5. ACCIDENTALITAT
El cotxe és una de les formes de transport que més accidents provoca.