Jornada Movilidad en tiempos de pandemia

Jornada sobre
"LA MOBILITAT EN TEMPS DE PANDÈMIA"
(Webinar)
Dilluns 21 de Setembre de 2020 a las 17h

Mobilitza't - Jornada Movilitat Sostebible

PROGRAMA Acte públic per a reflexionar sobre l'impacte que la Covid-19 ha produït en la mobilitat, les mesures que s'han posat en marxa per a garantir els desplaçaments segurs dels ciutadans i els nous patrons de viatge induïts per l'emergència sanitària que han vingut per a quedar-se.
1 Obertura.
María Pérez Herrero. Secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transports i
Mobilitat Sostenible. Generalitat Valenciana.
2 La Movilidad en España en la etapa Covid: conclusiones del bigdata
telefónico.
Rocío Báguena Rodríguez. Directora de la Divisió d'Estudis i
Tecnologia del Transport. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
3 De la (vieja?) normalidad al confinamiento por la Covid-19: tres semanas
de cambios en movilidad y expectativas.
Borja Moya-Gómez. Investigador de
TRANSyT. Universitat Politècnica de Madrid.
4 L'estratègia d'actuació urgent sobre la mobilitat per a afrontar
l'escenari postCovid-19
Xavier Sanyer. Cap del Servei de Mobilitat. Autoritat
de Transport Metropolità de Barcelona.
5 Estudio de Movilidad en Valladolid para la Transición a la nueva
normalidad.
Álvaro Fernández Heredia. Director gerent.
Autobuses de Valladolid (AUVASA).
6 Estratègia de mobilitat a la Comunitat Valenciana per a la normalitat
millorada.

Txema Torner. Cap del Servei de Mobilitat Urbana. Conselleria de Política
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
7 Torn de preguntes i clausura.
Roser Obrer. Directora general d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat
Sostenible. Generalitat Valenciana.
Accedix al webinar
Accedir al webinar

Mobilitza't - Jornada Movilitat Sostebible