Visualització de contingut web

Justificació de la iniciativa

D'on ve el Dia sense cotxes?

Encara que els seus antecedents cal buscar-los en la primera crisi del petroli (1974), la Comissió Europea i la majoria dels països membres recolzen des de l'any 2000 la celebració, cada 22 de setembre, del "Dia Sense Cotxes" com a instrument de reflexió individual i col·lectiva sobre l'ús abusiu de l'automòbil a la ciutat pels seus impactes negatius en termes de contaminació atmosfèrica, soroll, accidents i ocupació de sòl per a altres maneres (marxa a peu, amb bicicleta o en transport públic) o usos (zones verdes, espais lliures o equipaments).

Les ciutats que participen en aquesta iniciativa solen limitar el tràfic en determinades zones i realitzen activitats de sensibilització en matèria de mobilitat sostenible (exposicions de vehicles elèctrics, tallers de reparació de bicicletes, cursos de conducció eficient o xerrades sobre educació viaria), però també actes lúdics (jocs, teatres, balls o fires). Commemorant la recuperació per un dia de l'exercici públic viari per als ciutadans.

Què és Hui Descansa el Cotxe?

És la campanya de la Generalitat Valenciana per sumar-se als actes del Dia sense cotxes. Aquesta iniciativa aspira a transcendir el nero fet de no utilitzar el cotxe el 22 de setembre per convertir-se en una campanya educativa que involucra directament a docents, estudiants, familiars d'estudiants i en general la societat valenciana.

A diferència d'altres campanyes educatives, on l'habitual és que els majors intentin persuadir als joves perquè canviïn els seus comportaments inadequats, en la iniciativa «Hui Descansa el Cotxe» són aquests els que intentaran persuadir als adults perquè revisin els seus hàbits de mobilitat insostenibles.