Jornada Movilidad Sostenible 2020

Jornada Valenciana per la
MOBILITAT SOSTENIBLE 2020
Videoconferència
Dijous 17 de Setembre de 2020 a les 11h

Mobilitza't - Jornada Movilitat Sostebible

PROGRAMA

11.00 h Obertura i presentació de la jornada.
Arcadi España García. Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
Generalitat Valenciana.
11.05 h Conferència: "futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del
Transporte".
Mª José Rallo del Olmo. Secretària general de Transports i Mobilitat.
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
11.40 h Presentació del llibre digital Premis SEMcv 2016-19.
Roser Obrer Marco. Directora general d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat
Sostenible. Generalitat Valenciana.
11.50 h Lliurament dels premis de la Setmana Europea de la Mobilitat a la Comunitat
Valenciana 2020.

(Premis SEMcv 2020) Arcadi España García. Conseller de Política Territorial, Obres
Públiques i Mobilitat. Generalitat Valenciana.
12.30 h Clausura de la Jornada.
María Pérez Herrero. Secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat
Sostenible. Generalitat Valenciana.
  Fotografia dels premiats.
Accedix a la videoconferència
Accedir a la videoconferència

Mobilitza't - Jornada Movilitat Sostebible