Visualització de contingut web

Altres activitats sobre mobilitat en centres docents

Amb la finalitat de sensibilitzar a la comunitat escolar sobre aquests problemes que afecten a la qualitat de vida en les ciutats i que podrien millorar amb sistemes de mobilitat més sostenibles, el Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) ha proposat 5 activitats complementàries que poden desenvolupar els centres educatius en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat 2017. Són les següents:

 

 

ACTIVITAT

NIVELLS EDUCATIUS ALS QUE ES DIRIGEIX

La bici me acompaña

Infantil i primer cicle de primària

La bici siempre apunto

Segon cicle de primària, secundària, batxiller i cicles formatius

La escuela se mueve

Segon cicle de primària, secundària, batxiller i cicles formatius

La movilidad es noticia

A partir de segon cicle de primària, secundària i batxillerat

Una bici cambia el mundo

Infantil i primària

 

ALTRES PROJECTES

A més, us proposem altres projectes que han realitzat associacions i institucions que poden servir-vos de suport per a reforçar els continguts proposats per nosaltres per a la Setmana Europea de la Mobilitat 2017.

La ciutat, els xiquets i la mobilitat

PROMOTOR: Comissió Europea

IDIOMA: Espanyol

Interessant material, en format PDF, de l'Oficina de Publicacions de les Comunitats Europees sobre la situació dels xiquets en relació amb la mobilitat urbana. Fa un repàs a moltes experiències i casos en diversos països europeus.


La ciutat dels xiquets

PROMOTOR: Consell Nacional de Recerca. Institut de Ciències i Tecnologia del Coneixement

IDIOMA: Italià, espanyol i anglés

Lloc oficial del grup de treball "La ciutat dels xiquets", projecte impulsat per Francesco Tonucci en la dècada de 1990, i que ha inspirat programes semblats en moltes ciutats a Itàlia, Espanya, Argentina. Diversos municipis espanyols formen part de la Xarxa "La ciutat dels xiquets", la coordinació dels quals es realitza des d'Acció Educativa.Madrid a peu, Camí segur al col·le

PROMOTOR: Ajuntament de Madrid

IDIOMA: Espanyol

Una de les iniciatives de l'Agenda 21 Escolar és el projecte Madrid a peu, Camí segur al col·le, desenvolupat de 2007 a 2011, des de les sinergies de diversos projectes de l'Ajuntament de Madrid: la "Agenda 21 Escolar", el "Pla de Seguretat Vial", les "Comissions de Participació de la Infància" i el "Pla de Mobilitat Ciclista". Tots ells unifiquen objectius i prenen el camí escolar com un marc de referència on implementar actuacions educatives, de participació i autonomia de la infància, de seguretat i mobilitat sostenible, i de salut.

Es pot descarregar tota la informació sobre el marc conceptual del projecte, els objectius, els agents implicats en el desenvolupament, la metodologia, les fases, els col·legis participants, l'avaluació...

STARS és la continuació d'aquest programa de mobilitat sostenible de l'Ajuntament de Madrid per a centres escolars. És un projecte europeu (STARS - Acreditació i Reconeixement de Desplaçaments Sostenibles per a Col·legis) inclòs en el Programa Energia Europea Intel·ligent, que té com a objecte animar i premiar als centres educatius que fomenten entre els seus alumnes els desplaçaments sostenibles i assegurances, tant a peu com amb bicicleta.


Fenercom: Mobilitat Sostenible

PROMOTOR: Direcció general d'Indústria, Energia i Mines de la Conselleria d'Economia i Hisenda i la Fundació de l'Energia de la Comunitat de Madrid.

IDIOMA: Espanyol

Aquesta publicació ofereix informació sobre tots aquests temes, amb l'objectiu de donar a conèixer als ciutadans el model actual de mobilitat, i de presentar solucions i propostes de millora que s'estan desenvolupant dins i fora del nostre territori. Perquè saber com ens movem i reflexionar sobre les seues conseqüències és el primer pas per a poder opinar, decidir i actuar de manera responsable.


Transportlearning

PROMOTOR: Unió Europea

IDIOMA: Espanyol i anglès.

Aquests materials es destinen a proporcionar formació i informació als tècnics de les ciutats i agències d'energia de regions de Convergència, que constitueixen el principal objectiu d'aquest projecte.

Dins del temps del projecte, s'adaptaran els materials per a assegurar-nos que siguen fàcilment accessibles per al seu ús en conferències, tant en universitats com en altres entitats formatives.


Quadern didàctic sobre Educació Vial i Salut

PROMOTOR: Ministeri d'Educació i Ciència i Ministeri de Sanitat i consum.

IDIOMA: Espanyol

Quadern elaborat amb l'objectiu de proporcionar al professorat d'educació secundària uns materials motivadors i atractius que li facilite el treballar en l'aula tota la problemàtica relacionada amb la seguretat vial. És evident que la seguretat viaria presenta diferents necessitats segons el nivell d'ensenyament, tenint en compte la relació dels éssers humans amb el tràfic en la seua vida diària: ja siga com a vianants, ja siga en desplaçar-se amb bicicleta, motocicleta o automòbil.


Mobilitat i transport- Guia de recursos

PROMOTOR: Xarxa de Centres d'Informació i Documentació Ambiental (RECIDA)

IDIOMA: Espanyol